ANM | As Nosas Músicas de Couso

Política de privacidade Asociación O Rueiro

Política de privacidade e protección de datos

A efecto dos previsto na lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Asociación O Rueiro informa o usuario da existencia de ficheiros automatizados de datos de carácter persoal inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade/é principal/é destes ficheiros é a xestión, administración e mantemento dos servizos prestados e/ou contratados, e para actividades comerciais e de mercadotecnia.

ENVÍO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O enviou de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por Asociación O Rueiro. Así mesmo, non facilitar datos persoais solicitados ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrar ou recibir información dos devanditos servizos.

De acordo ao establecido na lei orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu envío de datos persoais, serán incorporados aos ficheiros indicados anteriormente titularidade de Asociación O Rueiro, con domicilio en Lg. Sequeiró S/N, Couso | 36682 – A Estrada –  Pontevedra, tendo implementadas medidas de seguridade do real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

Scroll ao inicio