ANM | As Nosas Músicas de Couso

Política de privacidade

Política de privacidade e protección de datos

A efecto dos previsto na lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Asociación A Xesteira informa o usuario da existencia de ficheiros automatizados de datos de carácter persoal inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade/é principal/é destes ficheiros é a xestión, administración e mantemento dos servizos prestados e/ou contratados, e para actividades comerciais e de mercadotecnia.

ENVÍO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O enviou de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por Asociación AXesteira. Así mesmo, non facilitar datos persoais solicitados ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrar ou recibir información dos devanditos servizos.

De acordo ao establecido na lei orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu envío de datos persoais, serán incorporados aos ficheiros indicados anteriormente titularidade de Asociación A Xesteira, con domicilio en Lg. Sequeiró S/N, Couso | 36682 – A Estrada –  Pontevedra, tendo implementadas medidas de seguridade do real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FACILITADOS

O usuario que envía a información a Asociación A Xesteira, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.
Asociación A Xesteira non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade ningunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información.

CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS

Asociación A Xesteira non cederá os datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro producirase unha información previa, solicitando o consentimento expreso do afectado.

EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal a Lg. Sequeiró S/N, Couso | 36682 – A Estrada –  Pontevedraou a través de correo electrónico a info@asnosasmusicas.gal,  xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

UTILIZACIÓN DE COOKIES

Asociación A Xesteira utiliza cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do espazo web https://www.asnosasmusicas.gal e para permitir o funcionamento dalgúns servizos. As cookies que utiliza Asociación A Xesteira son anónimas e non se refiren aos datos persoais do usuario nin dan acceso a datos que o usuario poida ter no seu disco duro.
Para obter máis información sobre as cookies que utiliza Asociación AXesteira pode ler a nosa sección de política de cookies.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes por parte de Asociación A Xesteira, na forma e para as finalidades indicadas na presente política de protección de datos persoais.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Asociación A Xesteira resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. No devandito suposto Asociación AXesteira, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Scroll ao inicio